Reklam Verme Kuralları

Karaport Reklam Kuralları

I. Genel
A. Reklam Kurallarımız reklam içeriği kriterleri ve diğer ilgili koşullardan meydana gelmektedir.
B. Reklam Kuralları ile  AAAA/IAB Standart Koşul ve Şartları altında satın alınan reklamlar dahil, Karaport tarafından sunulan veya Karaport'ta gözüken tüm reklamlar ve ticari içerikler ("reklamlar") için geçerlidir.
C. Reklamlarda asılsız, yanıltıcı, hileli veya aldatıcı iddialar veya içerikler bulunamaz.

II. Veriler ve Gizlilik
A. Karaport'un bir reklamı yayınlaması ve Karaport kullanıcılarının Karaport tarafından sunulan bir reklamla etkileşimi dahil, bir Karaport reklamından veya bir Karaport reklamıyla bağlantı olarak toplanan, türetilen veya elde edilen hiçbir veri (hedefleme kriterinden türetilen bilgiler gibi) Karaport reklam vereninin adına hareket etmeyen bir varlık tarafından alınamaz veya kullanılamaz.
B. Karaport reklam verilerini, verileri Karaport reklam kampanyalarınızın performansını ve etkinliğini değerlendirmek maksadıyla toplu veya kullanıcıların kimlikleri gizli halde kullanmak haricinde, hiçbir maksatla (yeniden hedefleme yapılması, verilerin birden fazla reklam verene ait kampanyalar arasında karıştırılması, verilerin gizli meta verilerine gömülmesine izin verilmesi veya etiketlerle yeninden yönlendirme yapılması dahil) kullanamazsınız.
B. Kullanıcılara bilgilerini nasıl kullanıcağınızla ilgili açık bildirimde bulunmanız ve kullanıcılardan bunun için izin almanız ve ilgili tüm yasalara ve sektör kurallarına uymanız koşuluyla, o kullanıcıların size doğrudan temin ettiği bilgileri kullanabilirsiniz.
C. Hiçbir veriyi herhangi bir reklam ağına, reklam platformuna, veri aracısına veya reklam verenin adına hareket etmeyen bir diğer tarafa ve reklam verenin Karaport reklam kampanyalarına doğrudan veya dolaylı olarak aktarmaz veya satamazsınız. Dolaylı ile, örneğin verileri bir reklam ağına aktaracak üçüncü şahıslara aktaramayacağınız kastedilmektedir.

III. Reklam Kreatifi ve Konumlandırması
Reklam metni, görseli veya diğer medyalar dahil reklamın tüm bileşenleri, sunulan ürün veya hizmetle ve reklamın gösterildiği hedef kitleyle alakalı ve bunlara uygun olmalıdır. Reklamlar kullanıcının etkileşimi olmadan kendiliğinden çalmaya/oynamaya başlayan ses veya flash animasyonları içeremez. Reklamlar ürünleri veya hizmetleri cinsellik çağrıştıran bir şekilde konumlandıramaz. Reklamlar ticari kullanım için politik gündemi veya “sıcak” konuları istismar edemez. Ayrıca reklam metni dilbilgisi kurallarına uymalı ve tüm simgeler, sayılar ve harfler o simgenin gerçek anlamını yansıtacak şekilde kullanılmalıdır.‎

A. Doğru Bilgiler
Reklamlar, reklamı yapılan şirketi, ürünü, hizmeti veya markayı açıkça temsil etmelidir. Reklam metninde tanıtımı yapılan ürün ve hizmetler hedef sayfasında net olarak temsil edilmeli ve hedef sitede yasak ürün veya hizmetler sunulmamalı veya bunlara bağlantı verilmemelidir. Ayrıca reklamlar genel tekliflere asılsız önermeler yapmamalıdır.

B. İsnat
Reklam metni, aşağıdaki kategoriler dahilinde, doğrudan veya dolaylı olarak reklam içeriğinde ya da hedefleme yaparak bir kullanıcının kişisel özelliklerini açığa çıkaramaz veya ima edemez:
i. ırk veya etnik köken;
ii. dini ya da felsefi inanç;
iii. yaş;
iv. cinsel tercih ya da cinsel yaşam;
v. cinsel kimlik;
vi. engellilik ya da sağlık durumu (fiziksel sağlık veya akıl sağlığı);
vii. mali durum veya bilgiler;
viii. sendika üyeliği; ve
ix. sabıka kaydı.

C. Hedef Siteler
Reklamlar kullanıcıları düzgün çalışan ve kullanıcıların sayfadan çıkmasına engel koymayan bir hedef sayfasına yönlendirmelidir.

D. Hedefleme
Reklamlar her zaman uygun hedefleme kullanmalı ve asla kullanıcıları kışkırtacak hedefleme kriterleri kullanmamalıdır. Belirli düzenlemelere tabi ürün ve hizmetler (ör. alkol ve kumar) ilgili tüm yasalara, düzenlemelere ve mevzuatlara, sektör kurallarına uymalıdır

IV. Reklam İçeriği
Reklam verenler reklamlarının ilgili tüm yasalara, düzenlemelere ve kurallara uygun olmasını sağlamalıdır. Reklamdaki tüm iddialar yeterli biçimde kanıtlanmalıdır. Reklamlar kullanıcıları rencide etmemelidir. Reklamlar ve reklamlarda tanıtımı yapılan teklifler asılsız, aldatıcı veya yanıltıcı olmamalı ve spam içermemelidir. Reklamlar yasadışı ürün veya hizmetler içermemeli veya bunların tanıtımını yapmamalıdır. Reklamlar üçüncü bir şahsın haklarını ihlal etmemelidir. Aşağıdaki belirli içerikler özel kurallara tabidir:

A. Yetişkinlere Yönelik Ürünler
Reklamlarda oyuncaklar, videolar, yayınlar, canlı gösteriler ve cinsellik geliştirici ürünler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, yetişkinlere yönelik ürün veya hizmetlerin satışının veya kullanımının tanıtımı yapılamaz. Uygun hedefleme koşullarına uyulması şartıyla aile planlaması ve doğum kontrol yöntemlerine ilişkin reklamlara izin verilir.

B. Alkol
i. Alkol tanıtımı yapan veya alkole referans veren reklamlar şu ülkelerde yasaktır: Afganistan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brunei, Gambiya, Kuveyt, Libya, Mısır, Norveç, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan, Yemen ve bu tür reklamların kanunen yasak olduğu diğer tüm yargı bölgeleri.
ii. İzin verilen yerlerde, alkol tanıtımı yapan veya alkole referans veren reklamlar: (i) İlgili tüm yasalara, zorunlu veya tavsiye edilen sektör kurallarına, ruhsatlara ve tasdiklere uymalı ve (ii) Karaport’un hedefleme kurallarına ve ilgili yerel yasalara uygun yaş ve ülke hedefleme kriterlerine sahip olmalıdır. Kullanıcının yaşının veya ülkesinin belirlenemediği durumlarda, reklam kullanıcıya gösterilmemelidir.

C. Flört
Yetişkinlere yönelik arkadaş bulma hizmetlerinin veya cinsellik vurgulu flört sitelerinin reklamlarına izin verilmez. Diğer çevrimiçi flört hizmetlerine ait reklamların flört hedefleme koşullarını karşılaması ve ürün veya hizmetin adını reklam metninde veya görselinde kullanması gerekir.

D. Uyuşturucu ve Tütün
Reklamlar yasadışı veya keyif verici uyuşturucuların, tütün ürünlerinin ya da uyuşturucu veya tütün kullanımıyla ilgili araç gereçlerinin satışının veya tüketiminin tanıtımını yapamaz veya bunlara olanak veremez.

E. Kumar Oyunları ve Piyangolar
i. Çevrimiçi kumarhaneler, spor bahisleri, piyango veya poker dahil çevrimiçi kumar oyunlarının, yetenek oyunlarının ya da piyangoların tanıtımı yapan veya bunlara olanak sağlayan reklamlara sadece belirli ülkelerde, Karaport’ta önceden izin alınması şartıyla izin verilir.
ii. Reklamlar sunulacakları yargı bölgesindeki ilgili yasalar doğrultusunda hedefleme yaptıkları ve sadece piyangonun geçerli olduğu yargı bölgesindeki kullanıcıları hedefledikleri sürece devlet kurumları tarafından yürütülen piyangolar Karaport’ta reklam verebilir.
iii. Gerçek kumarhaneler gibi, çevrimiçi olmayan şans oyunu kuruluşlarının tanıtımını yapan reklamlara, ilgili yasalar ve düzenlemeler doğrultusunda, reklamın uygun hedefleme yapması şartıyla, genellikle izin verilir.

F. İlaçlar ve Bitkisel Destek Ürünleri
i. Reklamlar reçeteyle verilen ilaçların satışına ilişkin tanıtım yapamaz. Karaport'ta çevrimiçi eczanelerin reklamları genel olarak yasaktır ancak sertifikalı eczanelerin reklam vermesine Karaport'tan önceden onay alınması şartıyla izin verilebilir.
ii. Anabolik steroidler, kitosan, kara kafes otu, dehidroepiandrosteron, efedra, büyüme hormonu, melatonin ve Karaport'un kendi takdirine bağlı olarak güvenli olmadığı düşünülen ya da güvenilirliğinden kuşku duyulan diğer ilave ürünler içermediği sürece, diyet ve bitkisel destek ürünlerinin reklamlara genellikle izin verilir.

G. Yazılımlar
Reklamlar casus veya zararlı yazılım indirmeleri ya da beklenmedik, aldatıcı ya da adil olmayan kullanıcı deneyimine neden olan herhangi bir yazılım içeremez ya da bu tür bir yazılım içeren bir siteye doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantı veremez. Bu tür yazılımlar, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla:
i. kullanıcının yada üyenin sistemine "gizlice giren";
ii. kullanıcıdan veya üyeden habersiz işlemler gerçekleştiren;
iii. Kullanıcının veya üyenin açık izni olmadan kullanıcının donanımını veya bilgisayarında yüklü yazılımı değiştirebilen, zarar verebilen, devre dışı bırakabilen ya da yerini alan
iv. ücretsiz veya ilave bir ücret karşılığı başka yazılımlarda gizli bileşen olarak bulunan;
v. Karaport'un önceden açık izin olmadan otomatik olarak dosya indiren;
vi. kullanıcı veya üye bir işlem yapmadan indirme iletişim kutuları sunan; veya
vii. herhangi bir üçüncü şahsın telif hakkı, ticari marka, patent veya diğer mülkiyet haklarını dahil, fikri mülkiyet haklarını çiğneyen ve ihlal eden yazılımlardır.

H. Abonelik Hizmetleri
Abonelik hizmetlerinin reklamları ile sonradan reddedilmediği takdirde devam eden, otomatik yenilemeli, ücretsizden ücretliye geçişli veya mobil pazarlama içeren ürün veya hizmetlerin tanıtımını yapan reklamlar aşağıdaki koşullara tabidir:
i. Reklamlar tekrarlanan ücreti açık ve dikkat çekici biçimde ortaya koymalıdır (ör. "abonelik gerekir").
ii. Hedef sayfasında:
a. Kullanıcılardan kişisel kimlik bilgilerini girmelerinin istendiği yerde fiyat ve ödeme sıklığı yazmalıdır;
b. kullanıcının fiyatı ve abonelik hizmetini kabul ettiğini gösteren, baştan işaretlenmemiş onay kutusu bulunmalıdır; ve
c. aboneliğin veya üyeliğin nasıl iptal edileceğini anlatan talimatlar bulunmalıdır.
iii. Yukarıdakilerin her biri hedef sayfanızda tamamen Karaport'un takdirine bağlı olarak belirlediği şekilde, belirgin bir yerde olmalı ve bulunması, okunması ve anlaşılması kolay olmalıdır.

I. Kabul Edilmez İş Modelleri
Çok katmanlı pazarlama düzenleri veya dolandırıcılık amaçlı reklamlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, reklamlar Karaport'un tamamen kendi takdirine bağlı olarak kabul edilmez veya Karaport'un genel reklam felsefesine aykırı bulduğu iş modellerinin veya uygulamalarının tanıtımını yapamaz.

J. Silahlar ve Patlayıcılar
Reklamlar silah, cephane veya patlayıcıların satışına veya kullanımına ilişkin tanıtım yapamaz.

V. Topluluk Standartları
Çok miktarda olumsuz kullanıcı görüşü alan ya da başka bir şekilde toplum standartlarımızı ihlal ettiği düşünülen reklamlar veya reklam kategorileri yasaklanıp kaldırılabilir. Her durumda, Karaport söz konusu içeriğin topluluk standartlarımızı ihlal edip etmediğine kendi takdirine bağlı olarak karar verme hakkını saklı tutar.

A. Yasadışı Faaliyetler
Reklamlar yasadışı faaliyetler teşkil edemez, bu tarz faaliyetlere olanak sağlayamaz veya bu tarz faaliyetlerin tanıtımını yapamaz.

B. Taciz
Reklamlar başkalarını aşağılayamaz, tehdit edemez, küçük düşüremez, taklit edemez veya başkalarına saldırıda ya da zorbalıkta bulunamaz.

C. Nefret Söylemi
Reklamlar, bir kişiye veya üyeliğin belirli kategorilere bağlı olduğu bir guruba yönelik "nefret söylemi" içeremez. Bu kategorilere, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ırk, cinsiyet, mezhep, ulusal köken, dini inanç, evlilik durumu, cinsel yönelim, cinsel kimlik ve dil dahildir.

D. Reşit Olmayanlar
Reşit olmayan kullanıcıları veya üyeleri hedefleyen reklamlar, kendi yetki bölgelerinde reşit olmayanlar tarafından kullanımının yasadışı olduğu ya da güvenli olmadığı veya uygunsuz addedildiği ürün ve hizmetlerin tanıtımını yapamaz.

E. Seks/Çıplaklık
Reklamlarda çıplaklık, insanların müstehcen veya cinsellik çağrıştıran pozisyonlardaki tasvirleri veya aşırı derecede cinsellik çağrıştıran ya da kışkırtıcı faaliyetler dahil, yetişkinlere yönelik içerikler yer alamaz.

F. Şok Etme Değeri
Reklamlar şok edici, sansasyonel veya saygısız olamaz ve aşırı şiddet tasvir edemez.

VI. Karaport'a Atıflar
Reklamlar Karaport'un herhangi bir tür desteğini veya ortaklığını ima edemez. Karaport markalı içeriklere bağlantı veren reklamlar, reklamın hedef sayfasını açıklamak amacıyla reklam metinlerinde "Karaport"a sınırlı olarak atıfta bulunabilir. Diğer tüm reklamlar veya hedef sayfaları, bizden önceden yazılı izin alındığı durumlar haricinde, telif haklarımızı veya ticari markalarımızı ya da karışıklığa neden olacak benzer markaları kullanamaz.

VII. Başkalarının Hakları
Reklamlar telif hakkı, ticari marka, gizlilik, kişilik ya da diğer kişisel haklar veya mülkiyet hakları da dahil olmak üzere üçüncü bir şahsın haklarını ihlal edecek içeriklere sahip olamaz.

Kullanıcılarımızla ilişkilerimizi olumsuz etkileyen ya da rekabetçi konumumuza, menfaatlerimize veya reklam felsefemize aykırı içeriklerin, hizmetlerin veya faaliyetlerin tanıtımını yapan reklamlar dahil, tüm reklamları tamamen kendi irademiz dahilinde reddetme, onaylama veya kaldırma hakkını saklı tutuyoruz. Bu kurallar herhangi bir zamanda değişikliğe tabidir.