Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları

 1. Taraflar

İşbu sözleşme ille atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden

1- Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metni ve KVKK Kişisel Verilerin Koruma Kanununu Mevzuatı

2- Gizlilik ve Güvenlik Politikası

3- Çerez - Cookies - Politikası

4- Karaport İlan Verme Kuralları, İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi, Yasaklı Ürün ve Hizmetler, 

5- Mağaza Açma ve Kullanım Kuralları

6- Kullanıcı Profilinde Değişiklik ve açıklamalardan (Portal dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin yapılan bilcümle açıklama) oluşan işbu karaport.com Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır).

Halil Rıfat Paşa Mahallesi Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat :12 No: 2234 Şişli/İSTANBUL adresinde mukim 350670-5 Ticaret Sicil No’lu Karaport CNC Takım Tezgahları ve Bilişim Teknolojileri Makina Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle kısaca "KARAPORT" olarak anılacaktır) ile www.Karaport.com portalına üye olurken "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

İş bu sözleşme; Karaport tarafından www.karaport.com sitesi üzerinden ürün/mal/hizmet alımı ve/veya arzı/satımı konusunda teklif vermek, ilan yayınlatmak, firma ve ürün ya da hizmet tanıtımı yapmak ya da ticari veya güncel haber niteliğindeki bilgilerden haberdar olmak üzere faydalanmak isteyen bireysel ve kurumsal çapta kullanıcıların yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

2. Tanımlar

Web Site (Kısaca “Portal” veya “Site”) : www.karaport.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.
Hazırlayan Firma : Karaport CNC Takım Tezgahları ve Bilişim Teknolojileri Makina Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi (Kısaca “Karaport”)
İçerik : “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler
Link : “PORTAL” üzerinden “PORTAL” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “PORTAL”a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı
Ziyaretçi : www.karaport.com web sayfasına kayıt olamayan, siteye üye olamadan verilen her türlü hizmeti kullanan veya sadece kaynak amaçlı bilgileri inceleyen ve okuyan site kullanıcısı
Kullanıcı : www.karaport.com adresine çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi, ziyaretçi ve üyelerin tümü
Üye : www.karaport.com portalına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan ücretsiz yada ücretli firma, ürün ve her türlü hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan veya inceleyebilen, web site ile her türlü etkileşimde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişi olan site ziyaretçileridir
Bireysel Üye (Üye) : “Portal”a üye olan, mesleki veya ticari amaç gütmeksizin "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı” dır
Kurumsal Üye (Üye) : “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu “Üyelik Sözleşme”de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren “Kullanıcı“dır
Karaport Hizmet Sistemi (Kısaca “Hizmet”) : Web Site ‘nin üyelere ve kullanıcılara faydalanmaları üzere sunduğu işbu sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde "KARAPORT" tarafından sağlanan  ücretsiz ve ücretli hizmetler ve faydaların tümüdür. "Portal" içerisinde "Üye"lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "KARAPORT" tarafından ortaya konulan uygulamalar. "KARAPORT", "Portal" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde "Üye"lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. "KARAPORT" tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar "KARAPORT" tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından "Üye"lere duyurulur
Karaport İlan Hizmeti : Site üyelerinin Karaport alt yapısını kullanmak suretiyle satışa/kiralamaya konu ürünlerinin/hizmetlerinin görsellerini, bilgilerini, konum ve kendi iletişim bilgilerini girebildiği sistemdir
Karaport Doping Hizmeti : Makina ilanlarını daha dikkat çekici ve görünür yapmak, belirginleştirmek, ön plana yada sayfa üstelerine taşımak yoluyla web sitesinin ve sayfaların ilişkili değişik yerlerinde göstererek, alıcıların dikkatini çekmek ve daha çok ziyaretçi akışı sağlamak için tasarlanmış sistemin adıdır
Karaport Ticaret Hizmeti : Web Sitesi ile Kullanıcı veya Üye arasında akdedilmiş olan ilan dopingi satın alma ve sanal mağaza açımı için gerekli olan "ödemeye" ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak tarafların isteği dahilinde işbu sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde "KARAPORT" tarafından sağlanan hizmet
Karaport Hesap : "Karaport Ticaret Sistemi"ndeki ödeme yükümlülüğünün ifa edilmesi için  "KARAPORT" tarafından yönetilen banka neznindeki  hesap
Karaport Üyelik Hesabı : Üye’nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üye"likle ilgili konularda "KARAPORT"a talepte bulunduğu, "Üye"lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Web Site" üzerinden erişilen "Üye"ye özel internet sayfası."İlan Programları": "KARAPORT" tarafından "Portal" içinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Bölüm- 4’de genel bir şekilde kapsamı açıklanan, "KARAPORT Üyelik Sayfası"nda teknik özellikleri, "Portal" içinde bulunacağı konum, yayınlanma süresi, satış fiyatı, ödeme koşulları gibi detaylı bilgilerin bulunduğu ve bilgilerden "Üye"ye seçim şansı tanınarak Üye’nin kendi tercihleri doğrultusunda kişiselleştirebileceği "Portal" da yer alacak ilan/lar.
Karaport Veritabanı : “PORTAL” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "KARAPORT"a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı. 
Bana Özel Sayfası : "Üye"nin "Portal"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece "Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Üye"ye özel sayfa.
Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.
Karaport Arayüzü : Başta "ÜYE"ler tarafından oluşturulan içeriğin "KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve "KARAPORT VERİTABANI"ından sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "KARAPORT"e ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı : İşbu sözleşmenin konusu, "Portal"da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "KARAPORT" tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. "Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle,  "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "KARAPORT" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Karaport Portal'ı "Hizmet" Kullanımına İlişkin Koşullar ve Yükümlülükler

4.1. Üyelik "Portal"ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından "Portal"a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, adres ve iletişim bilgilerinin verilmesi, bu  bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "KARAPORT" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. "Portal"a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve "KARAPORT" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi "KARAPORT" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış ya da silinmiş olan kişiler tarafından yapılan başvurular "Portal"kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Üyeliğin” doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

4.3. "KARAPORT" her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan, derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden "Üye"nin "üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık, "Üye"nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun "KARAPORT" bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun "KARAPORT" tarafından tespit edilmesi veya “Karaport”un ticari kararları veya “KARAPORT” tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda “Karaport”un kendi iradesi ile verilecektir.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. "Üye"nin ve “Kullanıcı” nın Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. "KULLANICILAR" ve “ÜYE” ler yalnızca hukuka uygun amaçlarla “PORTAL” üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICILAR"ın ve "ÜYE"lerin, “PORTAL” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, "Portal" hizmetlerinden faydalanırken ve "Portal"daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, "Portal"ın ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.1.2. "Üye", “Karaport”un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Bunun haricinde “Üye”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca “KARAPORT”e beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi veya “Kullanıcı”, “üyeler”  ve/veya bir başka “kullanıcı” arasındaki uyuşmazlıklarda taraflardan birinin yargı yoluna başvurmak istediğinin “KARAPORT”e bildirilmesi halinde “KARAPORT” “Üye”nin kendisine bildirdiği ad, soyad, adres ve IP bilgisini karşı tarafa verebilir.   

5.1.3. "Üye"lerin, "KARAPORT" tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla "KARAPORT Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, “Karaport”un ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.4. “PORTAL”, "ÜYE"ler tarafından "KARAPORT VERİTABANI"na yüklenen "İÇERİK"lerin "KULLANICI"lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "Üye"ler "Portal" dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "PORTAL" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. "KARAPORT", KULLANCI"lar tarafından görüntülenen, "İÇERİK"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu "İÇERİK"ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. "KARAPORT", "Üye"ler tarafından "KARAPORT"a iletilen veya "Portal" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

 5.1.5. "Üye"ler, /  “Kullanıcı”lar, “Karaport”un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. "KULLANICI"lar / "ÜYE"ler, "KARAPORT"un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "KARAPORT" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "KARAPORT" tarafından yapabilir. "KARAPORT" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği "KULLANICI" veya "ÜYE"ye aittir . Her "Üye" ve “Kullanıcı”, “Karaport”un ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri "Portal" üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "KARAPORT" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “Karaport”un doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. “KARAPORT”, “Portal” üzerinde yer alan ilanlar  “Kullanıcı”ların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “KARAPORT ARAYÜZÜ”NÜ kullanmasına izin vermektedir.  Bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, “KARAPORT” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine “KARAPORT” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen "KARAPORT VERİTABANI"nın işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "Karaport’un gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır. 

5.1.8. "KARAPORT VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Karaport’un yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılmaz ve üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.1.9. "Portal"da “Kullanıcı”lar ve "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı “Karaport”un, "KARAPORT" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. "KARAPORT", "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.10. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, “PORTAL” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "KARAPORT"’un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye" Portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak, reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili “Karaport”un herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, “Karaport”un ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.11. "KULLANICI"lar, “PORTAL” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden eden "ÜYE" veya "KARAPORT"un ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

5.1. “Karaport”un Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. "KARAPORT", işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "Karaport Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4. maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir. Karaport, işlettiği Web sitesi ile ziyaretçileri ve üyeleri buluşturan bir sanal ortam sunmaktadır. Site kullanıcıları arasında meydana gelecek anlaşmazlıklarda “Hazırlayan Firma” arabulucu olmaz ve sorumlu değildir. “KARAPORT” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir. 

5.2.2. "KARAPORT", "Portal"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm "Portal" kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "KARAPORT", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

5.2.3. "Portal" üzerinden, "KARAPORT"'un kendi kontrolünde olmayan "Kullanıcı"lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link'ler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "KARAPORT" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Portal" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “Karaport”un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. “KARAPORT", “PORTAL”’ üzerinden "KULLANICILAR" ve "ÜYE"ler tarafından kendisine iletilen içerik ve bilgileri "Üye"nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir ve Gizlilik Politikası" ve "ÜYELİK SÖZLEŞME"leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "KARAPORT" aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “PORTAL”nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5.2.5. "KARAPORT", "Portal"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, üyelerin zarar görmesini engellemek amaçlı mesajları ve içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir, bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.2.6. "KARAPORT", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 16.06.2008 tarih ve 581 Belge nolu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.

5.2.7. Karapor’a, web sitesinin yazılımının her türlü hatadan arınmış olduğunu ve sitede herhangi bir virüs yer alıp almadığı konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Eğer bu sitede yer alan bir herhangi yazılım sebebi ile siteyi kullananların yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse Karaport’a  bu konuda bir sorumluluk yüklenmez.

5.2.8. Karaport, ücretsiz hizmetleri ücretli hale, ücretli hizmetleri de ücretsiz hale getirme, hizmetlerin ve kapsamlarının bir kısmının veya tamamının geçici veya devamlı olarak kaldırılması hakkına sahiptir. Kullanıcılar; üye olduklarında bu hakları kabul etmiş sayılırlar.

5.2.9. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde "KARAPORT VERİTABANI"ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak "KARAPORT VERİTABANI"ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak KARAPORT tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

6. "KARAPORT" Hizmetleri ve Kullanım Koşulları

"KARAPORT" "Portal"da, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen "hizmet"leri "Üye"lere sağlayacaktır. "KARAPORT" tarafından verilen hizmetlerin temel hedefleri;

Üye"lerin hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından satın alınması, kiralanması veya takasa konu yapılması gibi hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde "Üye"nin "KARAPORT Üyelik Hesabı" üzerinden yükleyeceği içeriklerin "Site" üzerinden "Üye"nin seçtiği tarzda ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması,

Üye"lerin birbiri arasında "Site" dahilinde sergilenen ilanlarda belirtilen koşullar çerçevesinde "Site" üzerinden diğer "Üye"lere üzerinde tasarruf yetkisi bulunan ürünlerinin satışının yapılması için iletişim ortamı sağlanması ve taraflar arasındaki ödeme ilişkisinde ödemenin işbu sözleşme ile belirlenen kapsamda güvenli bir şekilde sağlanması için bir sürecin sağlanması’dır.

6.1. "KARAPORT" İlan Hizmetleri

6.1.1. "Üye", "KARAPORT Üyelik Hesabı" üzerinden "KARAPORT" tarafından belirlenen "İlan Verme Kuralları"na göre "KARAPORT Üyelik Hesabı" içerisindeki arayüzleri kullanarak ilanlarını yaratacak ve KARAPORT Veritabanı’na yükleyecektir.

6.1.2. "KARAPORT", " İlan Verme Kuralları " "KARAPORT Üyelik Hesabı" üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde "Üye"nin seçimine sunmayı ve "Üye"nin seçim yaptığı ve talepte bulunduğu " İlan Verme Kuralları "na ilişkin "Üye"nin talep ve seçimlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili  İlan Programı"na göre "KARAPORT Üyelik Hesabı" içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde "Üye"nin ilanını/ilanlarını yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.3. "KARAPORT", "Üye" tarafından "KARAPORT Üye Hesabı" üzerinden yapılan seçimler doğrultusunda İlan Verme Kuralları 'na uygun olarak "Üye" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanları " İlan Verme Kuralları "nda belirtilen şekilde "Portal"da yayınlanmasını kabul veya red edecektir. "KARAPORT", "Üye" tarafından " İlan Verme Kuralları "na uygun olarak oluşturduğu ilanının yayınlanması talebini değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek bu kriter ve koşulları “Portal”ın " İlan Verme Kuralları” na  ilişkin kısmında yayınlayacaktır.

6.1.4. "KARAPORT", “Portal”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Portal”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu sözleşmenin 4.3 maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "KARAPORT" bu duruma ilişkin "Üye"ye iade faturası karşılığında herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, "Üye"de ilgili " İlan Verme Kuralları " nı bilerek ödemiş olduğu bedelin iadesini "KARAPORT"dan talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.5. "KARAPORT", "Üye"nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “KARAPORT” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye", bu konuda "KARAPORT"e yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

6.1.6. "Üye", "KARAPORT Üyelik Hesabı" üzerinden başta " İlan Verme Kuralları "na ilişkin seçimleri olmak üzere "KARAPORT Üyelik Hesabı" içerisinde gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.7. "Üye", "KARAPORT Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.8. "Üye", "Portal"da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Portal"ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Portal"da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.9. "Üye", "Portal"da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. "Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, işbu sözleşmenin 7.maddesinde  ve belirtilen yasaklı nitelikte olan mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren "Üye"ler için "KARAPORT", "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye"liğini askıya alabilir, "Üye"likten çıkarabilir, "Üye"likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak fesh edebilir.

6.1.10. "Üye", hassaten tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.11. "Üye", seçmiş olduğu " İlan Verme Kuralları "nda "KARAPORT" tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi ve seçmiş olduğu dopingler ve mağaza açma  bedelini " İlan Verme Kuralları "ında  ve “Mağaza Açma Kurallarında” belirtildiği şekilde "KARAPORT" a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.12. Üye, kendisine ait ilanlarını "Portal"ın "Mağazalar" bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte "Portal" üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, "Portal"ın "Mağaza Fiyatları Nedir?" bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve ayrıca Mağaza Açma ve Kullanım Kuralları  belgesinde belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

6.1.13. "Üye", farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla "KARAPORT Üyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple "Üye"likten çıkarılan, "Üye"liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portal'a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla "KARAPORT Üyelik Hesabı" açtığının, "KARAPORT" tarafından tespit edilmesi halinde, "KARAPORT"'in, bu kişinin tüm "KARAPORT Üyelik Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

6.2. "KARAPORT" Ticaret Hizmetleri :Aşağıdaki hükümler, "KARAPORT Ticaret Hizmeti"ni kullanan  "Kulllanıcıların ", "Üye"lerin hak ve yükümlülükleri ile “Karaport”un bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.

Karaport  ticaret hizmeti işbu sözleşmede belirtilen  “Kullanıcı” ve “Üye" sıfatına sahip kişilerin,  çevirimiçi (on-line) ortamda ürünlerin ve/veya hizmetlerin görünürlüğünü ve fark edilebilirliğini artırmak, durum güncellemelerini yapabilmek ve sanal mağaza açmak amacıyla “Portal”ın alt yapısının kendilerine sunulması için; bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak Üye lerin yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde usulüne uygun şekilde  “Kullanıcı” ve/veya “Üye" tarafından “Karaport”un  Hesabı"na aktarılan bedelinin işbu sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan eklerinde ve "Portal"da detayları açıklanan sistemdir.

"KARAPORT TİCARET HİZMETİ” nden yararlanan "Üye” ler aynı zamanda işbu sözleşmenin 6.1. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere de uymak zorundadır. Karaport  ticaret hizmetinden yararlanan ”Üye” lerin sisteme girdikleri ilanlarda işbu sözleşmenin 6.1. Maddesinde belirtilen hükümler de geçerli olarak uygulanacaktır.

6.2.1. Üye’lerin Hak ve Yükümlülükleri : 

6.2.1.1. "Karaport Ticaret Hizmetin"de "Üye", "Portal"da kendi üyelik hesabı içerisinden ilgili ürün ya da ürünler için kullanmak istediği doping hizmetinin talebini  "Karaport"a , portalının alt yapısını kullanarak yapar. Üye "Portal" üzerinden, “Karaport”un portala ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti; doping hizmetinde belirtilen mal ve hizmetin satışıyla/tanımlanmasıyla  ilgili tüm şartları kabul ederek "Karaport" ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satın alma talebiyle kurulduğu anlamına gelmektedir. "Üye" bu satın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.

6.2.1.2.  "Karaport Ticaret Hizmeti"nde "Karaport" dopinglerin ve sanal mağaza ücretlerini işbu sözleşmenin haricinde, "Portal"ın "Mağaza Fiyatları Nedir?"  ve  “İlanlarıma Nasıl Doping Yaparım “bölümlerinde belirtilen bedellerin “Üye”nin işaretleyerek seçmesi işleminden sonra ürünle yada hizmetle ilgili ödeme işlemini gerçekleştirmesi halinde taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur. 

6.2.1.3. "Üye", Portal" üzerinden “Karaport” internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleriyle "Karaport" tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, "Üye" tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez. İşbu sözleşme kapsamında istisnai durumlar, bedelinin süresi içerisinde "KARAPORT Hesabı’na yatırılmaması, söz konu olan ürünün yada hizmetin işbu sözleşmenin 6.2.1.1 ve 6.2.1.2 maddelerinde belirtilen şekilde taraflar arasında sözleşmenin akdedilmesinden itibaren Karaport tarafından belirtilen süre zarfında "Üye"ye ulaşmaması olarak tanımlanmıştır.

6.2.1.4. "Üye" ve “Kullanıcı”, "Portal" üzerinden “Karaport”un internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu hizmet karşılığı (doping hizmeti/sanal mağaza v.b), satın alma taleplerinde yalnızca, “Karaport”un Hesabı"na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Karaport yalnızca bu hizmet karşılığı için satın alma işlemi için sorumludur. Karaport hizmeti harici, ürün alımı için üye lerin hesaplarına gönderilen paralardan ve ticaretten Karaport kesinlikle sorumlu tutulamaz.  Para borcunun ifasının “Karaport”un Hesabı" dışında başka biçimlerle gerçekleştirilmesi durumunda ”Karaport”un işbu sözleşmede belirtilen "Karaport Ticaret Hizmeti"ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; Karaport’un hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir.

6.2.1.5. "Üye", işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde "Karaport" ile aralarındaki hizmet alma akdinin ödeme kısmının ifası amacıyla “Karaport”un Hesabı"na hizmet için ilgili bedel gönderilecektir. "Üye", "KARAPORT Üyelik Hesabı" nı kullanarak ürünün gönderi bilgileri ile banka üzerinden yapmış olduğu ödeme bilgilerini "Karaport"a bildirimde bulunacağını kabul ve taahhüt eder.

6.2.2. Karaport un Hak ve Yükümlülükleri

6.2.2.1. "Karaport" üyelere arz ettiği ücretli doping ve sanal mağaza hizmeti üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; tüm bu hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını, işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya "Portal"ın ilgili yerlerinde belirtilen "Portal"ın ve "Portal"da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder.

6.2.2.2. "Karaport", "Üye"nin Karaport Hesabına gönderdiği doping ve/veya mağaza hizmet bedeline mukabil, “Karaport” tarafından Karaport yönetim ve kontrol paneli içerisinden onay verilmesi halinde, onay verildikten sonra hiçbir şekilde onay geri alınamayacak, bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda “KARAPORT” herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır. "Üye” işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin 6.1 ve alt maddesindeki süreçlere, portal dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve surelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Ek Hizmetler : "Üye"ler, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak "Portal"dan duyurulan ve kullanım koşulları portalın ilgili kısımlarında belirtilen "hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler ve bu hizmetlere ilişkin "Portal"ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

7. İlan Verilmesi, Satıma Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler : 

7.1. "KARAPORT" tarafından portalda verilen hizmetler kapsamında bazı ürün ve hizmetlerin satıma arzı, listelenmesi "KARAPORT" tarafından yasaklanmıştır. Yasaklanan ürün ve hizmetler tahdidi sayıda olmamak üzere işbu sözleşmenin 7.maddesinde ve harici olarak ta “ilan verme kuralları” bölümünde belirtilmektedirler. Bu listede belirtilenler dışında "Üye"nin çekişmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarrafta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı ürün ve hizmetlerin satışa arzı, ilanının verilmesi ve listelenmesi yasaktır.

7.2. Yasaklı ürün ve hizmet olarak belirtilen ürün ve hizmetlerin "Üye" tarafından portalda satıma arz edilmesi, ilanının verilmesi ve bu durumun "KARAPORT" tarafından tespit edilmesi halinde "KARAPORT" ilgili yasaklı ürün ve hizmetin satıma arzına ilişkin ilanı ve listelenmesini durdurma yasaklı ürün ve hizmeti satıma arz eden, ilanını veren "Üye"nin üyeliğine son verme ve işbu sözleşmeyi ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

7.3. "KARAPORT" gerekli gördüğü durumlarda "Üye"ye önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle çalıntı, kaçak ve sahte ürün satışlarında) "Üye" hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. "Üye", yasaklı ürün ve hizmetin satışıyla bağlantılı olarak "KARAPORT" şikayeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, "KARAPORT"u hiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. "Üye" aynı sebepten kaynaklanan, üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde “Karaport”un doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil dava yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. "Üye", "Portal” da sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti ithalat mevzuatı ve rejimine, gümrük kanunlarına, mevzuatına ve rejimine göre gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul ve beyan eder.

8. Üye ve Site  Ziyaretçileri Arası İletişim Sistemi : 

8.1. Üye ve Site  Ziyaretçileri Arası İletişim Sistemi, "Üye"ler ile site ziyaretçileri veya üyelerin kendi aralarında güvenli iletişim ve ticaret yapabilmesi için, site sahibi Karaport tarafından site alt yapısı tarafından sağlanmış, “mesaj kutusu”, “Bilgi/Teklif Kutusu” olarak adlandırılan bir yazışma platformudur. Bu platformdaki mesajlalar ve gelen teklif istekleri sadece Üye’ler ve Karaport  tarafından görüntülenebilmektedir

8.2. "Üye"ler ile site ziyaretçileri veya üyelerin kendi aralarındaki yazışmaların içeriği ile ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, site iyaretçisine ve "Üye"ye aittir. "KARAPORT" kullanıcı profillerinde bulunan mesajlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.

8.3. "Üye" ve site ziyaretçisi hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, uygunsuz mesajlar, şantaj, tehdit içerikli v.b mesajlar ile suça yönelik davranışlarda ve yazışmalarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili “Karaport”un meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve “Karaport”un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

8.4. "Üye"ler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir "üye"ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. "Üye"nin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde "Üye"ler “Karaport”un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

9. Ücretlendirme : "KARAPORT", işbu sözleşme kapsamında belirtilen "Karaport Hizmet Sistemi",  ve bu başlık altında belirtilen “Karaport İlan Hizmeti”, “Karaport Doping Hizmeti”, “Karaport Ticret Hizmet”i ücretlerini ve ödeme koşullarını "Portal"ın ilgili bölümlerinde ilan edecektir. "Hizmet" ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 3 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir süre kampanya bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. "Portal"da aksi belirtilmediği takdirde, "Portal"daki "hizmet"ler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası(TL) USD($) veya Euro(€)  olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

"KARAPORT", portal dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, posta çeki, Karaport kredisi, banka havalesi, eft v.b) tahsil edebilir. Bu usuller portalın ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. "Üye"ler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.

10. Gizlilik Politikası : "KARAPORT", "Portal"da "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu sözleşme ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası ve KVKK kapsamında kullanabilir. "KARAPORT" "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda ve KVKK da belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

11. Diğer Hükümler

11.2. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu "Portal" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu "Portal"ın (sınırlı olmamak kaydıyla "KARAPORT VERİTABANI", "KARAPORT ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden “Karaport”un telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "KARAPORT”a ait ve/veya "KARAPORT" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Üye"ler, "KARAPORT" hizmetlerini, "KARAPORT" bilgilerini ve ""KARAPORT"’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “Karaport”un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde "KARAPORT" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “Karaport”un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde "KARAPORT" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "KARAPORT"; "KARAPORT" hizmetleri, "KARAPORT" bilgileri, "KARAPORT" telif haklarına tabi çalışmaları, "KARAPORT" ticari markaları, "KARAPORT" ticari görünümü veya bu portal vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

11.2. Sözleşme Değişiklikleri : "KARAPORT", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Portal"da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

11.3. Mücbir Sebepler : Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "KARAPORT" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "KARAPORT" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "KARAPORT"dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı, internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme, yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “Karaport”un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki  :İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.5. "KARAPORT" Kayıtlarının Geçerliliği :"Üye", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “Karaport” un kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,"KARAPORT" i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.6. Yürürlülük ve Kabul : İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

İşbu "Portal Kullanım Koşulları" "KARAPORT" tarafından “PORTAL” içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. "KULLANICI "lar ve "ÜYE " ler, işbu sözleşme hükümlerini “PORTAL” ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırla