Makina Sanayi

Makina Sanayi
Her an yeni buluşlarla devşirilen bilim ve nano teknoloji alanındaki gelişmelerin artık hayatımızın her alanına entegrasyonuyla birlikte, global anlamda iletişimin daha kolay olduğu, mesafelerin reel olarak daha da kısalıp anlık veri iletişiminin daha çabuk sağlandığı ve insan etkileşiminin daha kolay bir hal aldığı dünyada yaşamaya başladık. Şekillenen ve aslında küçülen bu dünya içerisinde, kaçınılmaz etkileşimler yeni sanayi pazarlarını, yeni üretim alanlarını ve tabi ki rekabeti beraberinde getirdi. Arz-talep noktasında ihtiyaca cevap alma seçenekleri çoğalırken, satış noktasında karlılığın düşmesi de rekabetin bir sonucu olarak karşımıza çıktı. Son yıllarda makina sanayi sektöründeki distrübütör firmaların hızla çoğalması, müşterilerin isteği doğrultusunda avrupadan yada uzak doğudan ikinci el makina getirmek üzere bir biri ardına açılan 2.el makina firmaları, hırdavat satıcıları, hizmet firmaları, çoğalan sektörel dergiler v.s bunun en güzel örneği olarak karşımızdadır. Bununla birlikte ülkemizin sanayi endüstri üretim üçgenindeki yükselen kalite, hassasiyet ve maliyet parametreleri, kendisine yeni pazarlar arayan yurt dışı firmalarının da gözünden kaçmamıştır. Son yıllarda ki endüstriyel ithalat ve ihracat verileri bunu doğrulamaktadır.